Website & danscollectief dóór dansers vóór dansers

 

Sacred Dance

Bernhard Wosien (1908-1986) is degene geweest die deze vorm van dans introduceerde. Daar waar zijn balletstudenten vaak technisch perfecte bewegingen met gemak uitvoerden, miste hij soms de beleving. Hij bedacht naar aanleiding van oude folklore dansen een eenvoudige manier van dansen die er op gericht was de dansers de gelegenheid te geven hun lichaam te voelen en tot beleving te komen. Zo voelden de dansers weer dat ook zij deel uit maakten van de natuur, met haar ritmes en vormen. Vandaag de dag vinden nog steeds veel mensen het fijn om deze dansen te dansen en zo ook de gelegenheid te krijgen die verbinding met hun eigen natuur en die van anderen en de omgeving weer te voelen.

Bernhard was theologiestudent, danser, balletmeester, choreograaf, danspedagoog en folkloredanser. Naast de verbinding met zichzelf en de ander, legde hij ook de nadruk op de verbinding met het hogere: de bron, de stilte, het geheim.

Voor hem was dans een uitdrukking van vitaliteit en levensvreugde. Het lichaam een tempel, huis en instrument, een instrument om te ontwikkelen. Daarnaast ervoer hij dans als ontwikkelingsweg om tot eigen bestemming te komen. De dans, niet als technisch perfect uit te voeren, maar als beleving.

In Sacred Dance ligt het accent op beleving van de dans. De dansen die gedanst worden zijn veelal bestaande, eenvoudige choreografieën. Deze worden meestal gedanst in kringvorm en steeds herhaald. Het herhalen maakt dat de dansers gaandeweg steeds beter kunnen waarnemen wat deze dans met hen doet. Zo kan verdieping in beleving optreden. Dit is echter geen doel op zich; de dans biedt in de eerste plaats plezier en ontspanning aan de dansers. De dansen kunnen zowel een verstillend als uitbundig karakter hebben en van alles daar tussen in.

De bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een opgeleide docent. De muziek waarop gedanst wordt loopt uiteen van klassieke, moderne, religieuze tot folklore muziek.

Veel dansen zijn gebaseerd op oeroude patronen die raken aan het ritme van de natuur, zoals cirkel, kruis, Lemniscaat en spiraal. De dansen nodigen de dansers uit deze patronen en ritmes in hun eigen lichaam te ervaren.

Zo is het lichaam het instrument om je bewust worden van je manier van bewegen en je aandacht te focussen in dit moment. De dansers kunnen ervaren dat zij zich meer en meer openen en daarmee het contact met zichzelf en anderen gaan ervaren en vergroten.

Veel mensen die aan enige vorm van Sacred Dance meedoen geven aan dat het hen plezier en ontspanning brengt. Ze voelen zich vrijer in hun lichaam en bewegingen. Ook verrijkt het hun leven, ze voelen zich meer bewust en betrokken bij zichzelf en anderen. Zij beleven het leven met meer aandacht en meer in het hier en nu.

Het ontstaan van Dansparasol.nl, en daaraan voorafgaand het oprichten van de Stichting Dansparasol, wortelt in het blaadje dat velen van jullie nog zullen kennen als: *Rond*de*Dans*. Met dank aan Ester van der Velden, die jarenlang dit blad maakte. Onderdeel van het blad was een overzicht van dansdocenten met hun activiteiten. Toen Ester aangaf te willen stoppen, leek het tijd voor iets nieuws. In deze tijd van het World Wide Web leek het ons van belang ook dáár gevonden te kunnen worden als dansdocent. We wilden een site, met alle gegevens van zoveel mogelijk docenten. Een onafhankelijke site, voor álle opgeleide Sacred Dance docenten, waar dan ook opgeleid. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, is op 27 september 2011 de Stichting Dansparasol officieel opgericht. Er was een bestuur nodig, waar de kerngroep die zich met het maken van de site bezighield zitting in heeft genomen. Dat bestuur bestaat uit Marjolein Akkerman (penningmeester), Tanja Mulder (secretaris) en Nelien van Doorn (voorzitter). 

Met veel enthousiasme werken wij door aan het verbeteren van de site en het vergroten van het docentenbestand, uit binnen én buitenland!

Bestuur Dansparasol

Nelien, Marjolein en Tanja bij de notaris op 27 september 2011